Opprop


37 organisasjoner i kulturlivet står bak kampanjen og oppropet Dele – ikke stjele som til nå er signert av mer enn 2.300 opphavsrettshavere. Er du skaper av åndsverk, artist eller utøver, kan du slutte deg til oppropet ved å sende navnet ditt og yrke til opprop@forleggerforeningen.no

Dele ikke stjele
- stans piratkopieringen

Lovlig fildeling er et gode. Ulovlig fildeling er tyveri. Det kan ikke være slik at fordi det er lett å stjele, så må vi gjøre det lovlig. Det kan ikke bli slik at fordi «alle gjør det», så må vi legalisere det. I øyeblikket foregår systematisk og organisert piratkopiering av digitalt materiale i så stort omfang at selve eksistensgrunnlaget for artister, komponister, kunstnere, filmskapere, forfattere og andre opphavsrettshavere er truet.

Enkelte politiske partier har foreslått å legalisere piratkopieringen og kompensere opphavsmennene via statsbudsjett eller avgifter, heller enn å sørge for at norsk lov håndheves også på dette området. Vi har lang tradisjon for gode, offentlige støtteordninger til kunst og kultur i Norge, men vi kan ikke overlate til politikerne å betale alt over statsbudsjettet og slik gjøre kunstnere og opphavsmenn enda mer sårbare overfor ulike politiske værskifter.

Vi som undertegner dette oppropet krever at de politiske partiene klargjør sine standpunkter foran høstens valg slik at vi vet hvem som tar opphavsrett og åndsverklov på alvor.

Er du innehaver av opphavsrett og ønsker å undertegne oppropet, send en e-post til opprop@forleggerforeningen.no, oppgi fullt navn og angi hva slags skapende virksomhet du driver med.